Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.27.2013.KS na zadanie pn.: Kulturalnym szlakiem pogranicza – Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku

 

Ozimek, dnia 10.02.2014r.

ZZP.271.27.2013.KS

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W dniu  10.02.2014r. zakończono postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Kulturalnym szlakiem pogranicza – Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku”

Burmistrz Ozimka

informuje, że rozstrzygnięto w/w postępowanie przetargowe i wybrano ofertę firmy:

ENERGOPOL TRADE OPOLE SP. Z O.O.

45-446 OPOLE

UL. GOSŁAWICKA 2

 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowała najkorzystniejszą cenę.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1  przekazuje się informację o Wykonawcach, którzy ubiegali się o zamówienie publiczne, a także punktację jaką przyznano oferentom w każdym kryterium oceny ofert. 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub Nazwisko

 

adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA 100%

 

Łączna punktacja

I

 

"Cz.P.B.P Przemysłówka"

Spółka Akcyjna

 

ul. Pułaskiego 25

42 - 200 Częstochowa

 

 

98,58

 

98,58

II

 

ZPHU IMPORT - EXPORT KROMAR

MARIAN KROTYLA

 

42-161 STAROKRZEPICE

UL. OLESKA 280

 

 

0,00

 

0,00

III

 

INTEGRA SP. Z O.O.

 

 

 

AL. KORFANTEGO 169

40-153 KATOWICE

 

0,00

 

0,00

IV

 

ZAKŁAD TECHNICZNO - BUDOWLANY

POLBAU SP. Z O.O.

 

 

45-054 OPOLE

UL. GRUNWALDZKA 25

 

 

0,00

 

0,00

V

 

PRZEDSIĘBIORSWO HANDLOWO - USŁUGOWE

PROFECTUS SP. Z O.O.

 

 

47 - 143 NIEZDROWICE

UL. WIEJSKA 8

 

 

0,00

 

0,00

VI

 

ENERGOPOL TRADE OPOLE SP. Z O.O.

 

 

45-446 OPOLE

UL. GOSŁAWICKA 2

 

 

100,00

 

100,00

 

Przyznaną punktacje obliczono zgodnie ze SIWZ.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/MAREK KORNIAK

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 317,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:07 Liczba pobrań: 68

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 753,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:07 Liczba pobrań: 126

PRZEDMIARY (ZIP, 1,12 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:08 Liczba pobrań: 212

DOKUMENTACJA_ARCH-_KONSTR (ZIP, 8,19 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:11 Liczba pobrań: 177

PROJEKT_WYKONAWCZY_ELEKTRYKA (ZIP, 2,35 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:14 Liczba pobrań: 86

DOKUMENTACJA_WOD-KANWENTYLACJI_CO (ZIP, 12,32 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:17 Liczba pobrań: 64

DACH_WYKAZ_STALI (ZIP, 807,69 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:22 Liczba pobrań: 37

MECHANIKA_SCENY (ZIP, 2,95 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:25 Liczba pobrań: 53

MECHANIKA_SCENY (ZIP, 2,06 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:27 Liczba pobrań: 44

OWIETLENIE_SCENY (ZIP, 165,31 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:28 Liczba pobrań: 68

STWiOR (ZIP, 1,19 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:30 Liczba pobrań: 42

OPIS PROJEKT WYKONAWCZY ARCH -KONSTR (PDF, 337,46 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:37 Liczba pobrań: 77

Obliczenia statyczne (PDF, 1,67 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:41 Liczba pobrań: 33

stolarka okienna (PDF, 87,27 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-31 15:45 Liczba pobrań: 40

wyjaśnienie treści DIWZ (WORD, 210,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-14 11:15 Liczba pobrań: 93

zmiana treści SIWZ (WORD, 182,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-14 11:15 Liczba pobrań: 57

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (WORD, 206,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-14 11:15 Liczba pobrań: 56

projekt umowy po zmianach (WORD, 165,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-14 11:17 Liczba pobrań: 42

wentylacja zestawienie_E1F1N1W1 (EXCEL, 83,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-14 11:17 Liczba pobrań: 39

wentylacja zestawienie_W2W3W4W5W6 (EXCEL, 46,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-14 11:17 Liczba pobrań: 28

wentylacja zestawienie_W7-2 (EXCEL, 56,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-14 11:17 Liczba pobrań: 36

II wyjaśnienie treści SIWZ (WORD, 218,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-20 13:38 Liczba pobrań: 83

opis foteli widowiskowych (WORD, 33,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-22 14:36 Liczba pobrań: 51

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (WORD, 198,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-22 14:36 Liczba pobrań: 40

przedmiar uzupeniajcy do mechaniki sceny (PDF, 53,55 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-22 14:36 Liczba pobrań: 50

wyjaśnienie treści SIWZ III (WORD, 214,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-22 14:36 Liczba pobrań: 78

zmiana treści SIWZ (WORD, 181,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-22 14:36 Liczba pobrań: 56

projekt_umowy_po_zmianach (WORD, 165,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-28 15:04 Liczba pobrań: 18

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ IV (WORD, 242,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-28 15:04 Liczba pobrań: 52

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (WORD, 202,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-28 15:04 Liczba pobrań: 20

ZMIANA TREŚCI SIWZ (WORD, 187,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-28 15:04 Liczba pobrań: 26

nazwy opraw owietleniowych (PDF, 28,59 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-28 15:06 Liczba pobrań: 41

pozwolenie na budowę (PDF, 1,42 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-28 15:06 Liczba pobrań: 12

postanowienie ppoż. (PDF, 988,25 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-28 15:06 Liczba pobrań: 21

schematy tablic elektrycznych (ZIP, 2,12 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-28 15:07 Liczba pobrań: 53

ogłoszenie o zmianie ogloszenia (WORD, 226,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-03 15:31 Liczba pobrań: 45

zmiana treści SIWZ (WORD, 213,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-03 15:31 Liczba pobrań: 63

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ V (WORD, 208,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-10 15:11 Liczba pobrań: 40

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (WORD, 201,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-10 15:11 Liczba pobrań: 23

ZMIANA TREŚCI SIWZ (WORD, 187,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-10 15:11 Liczba pobrań: 48

przedmiar HOL - aktualizacja (PDF, 336,71 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-10 15:14 Liczba pobrań: 30

Przedmiar Robot- budowlanka aktualizacja (PDF, 399,17 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-10 15:14 Liczba pobrań: 29

Przedmiar robot - Elektryka - aktualizacja_3 (PDF, 198,08 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-10 15:14 Liczba pobrań: 52

Przedmiar robot WOD-KAN - aktualizacja (PDF, 258,74 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-10 15:14 Liczba pobrań: 29

Przedmiar robot WENTYLACJA - aktualizacja (PDF, 223,80 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-10 15:14 Liczba pobrań: 37

wyjaśnienie treści SIWZ (WORD, 202,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-16 15:15 Liczba pobrań: 46

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (WORD, 198,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-16 15:15 Liczba pobrań: 29

zmiana treści SIWZ (WORD, 192,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-16 15:15 Liczba pobrań: 67

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 315,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-01-22 15:11 Liczba pobrań: 56

unieważnienie wyboru oferty (WORD, 173,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-01-30 12:22 Liczba pobrań: 46

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 180,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-02-10 14:53 Liczba pobrań: 40

  • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 884 188