Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.24.2013.KS powyżej 14 000 euro na zadanie pn.: Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku

 

znak postępowania: ZZP.271.24.2013.KS

 

UWAGA!!

19.19.2013r. Dodano zmianę treści SIWZ

TERMIN SKŁADANIA OFERT 24.09.2013R.

 

                                                    

ZZP.271.24.2013.KS                                                                         Ozimek, dnia 02.10.2013r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W dniu  02.10.2013r. zakończono postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

 

„Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku”

Burmistrz Ozimka

informuje, że rozstrzygnięto w/w postępowanie przetargowe i wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śl. 54

46 – 040 Antoniów

 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowała najkorzystniejszą cenę.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1  przekazuje się informację o Wykonawcach, którzy ubiegali się o zamówienie publiczne, a także punktację jaką przyznano oferentom w każdym kryterium oceny ofert. 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub Nazwisko

adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA 100%

Łączna punktacja

I

 

Zakład Usług Hydrotechniczno – Melioracyjnych

Wojciech Ferenc

 

Ul. Gen. Sikorskiego 5/2

46 – 040 Ozimek

 

91,05

91,05

II

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

 

Ul. Powstańców Śl. 54

46 – 040 Antoniów

 

100,00

100,00

 

Przyznaną punktacje obliczono zgodnie ze SIWZ.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/MAREK KORNIAK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 274,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:39 Liczba pobrań: 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 600,33 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:39 Liczba pobrań: 28

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 703,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:39 Liczba pobrań: 23

PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE I ELEKTRYCZNE (PDF, 90,99 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:40 Liczba pobrań: 33

PRZEDMIAR SANITARNY (PDF, 56,75 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:40 Liczba pobrań: 20

Plan orientacyjny (PDF, 361,55 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:42 Liczba pobrań: 16

warunki geotechniczne (PDF, 4,83 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:42 Liczba pobrań: 10

Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 976,99 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:42 Liczba pobrań: 31

ROBOTY BUDOWLANE (ZIP, 4,33 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:46 Liczba pobrań: 55

BRANŻA SANITARNA (ZIP, 2,45 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:47 Liczba pobrań: 20

BRAŻNA ELEKTRYCZNA (ZIP, 5,22 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:49 Liczba pobrań: 39

BRANŻA ZIELEŃ I MAŁA ARCH (ZIP, 5,04 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:52 Liczba pobrań: 28

FONTANNA (ZIP, 521,53 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:54 Liczba pobrań: 44

UZGODNIENIA (ZIP, 9,21 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:56 Liczba pobrań: 15

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ZIP, 4,70 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:57 Liczba pobrań: 23

WIZUALIZACJA (ZIP, 1,78 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-05 15:59 Liczba pobrań: 31

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (WORD, 229,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-19 17:33 Liczba pobrań: 18

zmiana treści SIWZ (WORD, 215,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-19 17:33 Liczba pobrań: 21

OŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 208,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-02 13:30 Liczba pobrań: 5

  • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 621 901