Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.14.2013.JM na zadanie pn.: Sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach projektu pn.: Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek

znak postępowania: ZZP.271.14.2013.JM

 

 DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach projektu pn.:

Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek


Numer ogłoszenia: 183800 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach projektu pn.: Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia opieki nad dziećmi szkół podstawowych gminy Ozimek podczas dojazdu i powrotu na pływalnię oraz w trakcie zajęć nauki pływania dla grup dzieci podanych w pkt 2 w ramach projektu pn. „Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
 2. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 16 części:

Część 1:

opieka nad dziećmi - grupa 1 (37 dzieci) - podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania              w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 24.05.2013 godz. 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”            w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas         1 wyjazdu.

 

Część 2:

opieka nad dziećmi - grupa 1 (37 dzieci) - podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania           w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 24.05.2013 godz. 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”               w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu.

 

Część 3:

opieka nad dziećmi – grupa 1 (37 dzieci) - podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania          w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 24.05.2013 godz. 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Krasiejowie, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”             w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas         1 wyjazdu.

 

Część 4:

opieka nad dziećmi – grupa 1 (37 dzieci) - podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania             w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 24.05.2013 godz. 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Krasiejowie, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”                w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu.

 

Część 5:

Opieka nad dziećmi - grupa 2 (37 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania  w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 25.05.2013 godz. 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

8) 29.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 6:

Opieka nad dziećmi - grupa 2 (37 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania       w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 25.05.2013 godz. 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

8) 29.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 7:

Opieka nad dziećmi- grupa 2 (37 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania          w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 25.05.2013 godz. 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

8) 29.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Domu Kultury w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 8:

Opieka nad dziećmi- grupa 2 (37 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania        w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 25.05.2013 godz. 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

8) 29.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Domu Kultury w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 9:

Opieka nad dziećmi - Grupa 3 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

2) 28.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 05.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 12.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 19.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

6) 26.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 09.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

8) 16.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Dylakach,          w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”               w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 10:

Opieka nad dziećmi - Grupa 3 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

2) 28.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 05.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 12.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 19.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

6) 26.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 09.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

8) 16.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Dylakach,           w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 11:

Opieka nad dziećmi - Grupa 3 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

2) 28.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 05.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 12.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 19.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

6) 26.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 09.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

8) 16.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Antoniowie, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 12:

Opieka nad dziećmi - Grupa 3 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

2) 28.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 05.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 12.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 19.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

6) 26.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 09.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

8) 16.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Antoniowie, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”               w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 13:

Opieka nad dziećmi - Grupa 4 (36 dzieci) podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

2) 28.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 05.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 12.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 19.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

6) 26.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

7) 09.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

8) 16.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Grodźcu,             w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 14:

Opieka nad dziećmi - Grupa 4 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

2) 28.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 05.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 12.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 19.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

6) 26.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

7) 09.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

8) 16.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Grodźcu,           w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”                w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 15:

Opieka nad dziećmi - Grupa 4 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

2) 28.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 05.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 12.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 19.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

6) 26.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

7) 09.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

8) 16.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”               w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 16:

Opieka nad dziećmi - Grupa 4 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

2) 28.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 05.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 12.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 19.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

6) 26.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

7) 09.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

8) 16.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

 1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część. 
 2. Zamawiający zapewnia ubezpieczenie dzieci na czas wyjazdów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu wyjazdów. 
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania wyjazdów z uwagi na zapewnienie terminowości rozpoczęcia i zakończenia zajęć nauki pływania.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do:

-        sprawdzania stanu liczbowego dzieci w miejscu zbiórki, podanym przez Zamawiającego przed każdym wyjazdem i po powrocie z zajęć,

-        sprawowania opieki nad dziećmi podczas dojazdu, pobytu na pływalni oraz powrotu,

-        współpracy z instruktorami, prowadzącymi zajęcia nauki pływania oraz Zamawiającym,

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów od chwili wyjazdu z miejsca zbiórki do momentu powrotu z zajęć.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny.
  • Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny.
  • Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla każdej z części 1- 16: warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada/dysponuje osobą posiadającą przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie wyższe pedagogiczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400).
  • Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonego wraz z ofertą: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do oferty

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny.
  • Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: dla każdej z części 1- 16: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty 3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika. 4) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 2 SIWZ - jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany osoby sprawującej opiekę, jednak z zastrzeżeniem, że osoba ta będzie posiadać kwalifikacje określone jak dla Wykonawcy 2) zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie, 3) zmiany terminów i godzin wyjazdów 4) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 5) termin realizacji:w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację, wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, 2.Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, pok. nr 118, I piętro.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.05.2013 godzina 10:00,

 miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 472,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-09 15:31 Liczba pobrań: 37

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 111,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-09 15:36 Liczba pobrań: 12

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 884 047