Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dn. 10.06.2021r.

BURMISTRZ OZIMKA
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


1. Działka nr 2342/530 km 2 o powierzchni 0,1192 ha położona w Schodni, stanowiąca własność Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00074868/6.

2. Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną jako tereny rolnicze i oznaczoną symbolem C.R1

3. Cena nieruchomości wynosi 9.000,00 zł.

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu, gdzie cena stanowić będzie kwotę podaną w pkt 3 niniejszego wykazu.

5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn.zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 10 czerwca 2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek htp://bip.ozimek.pl

wykaz nieruchomości (WORD, 2,92 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-06-10 09:52 Liczba pobrań: 35

  • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 193 510