Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.26.2013.KS powyżej 14 000 euro na zadanie pn.: Modernizacja boiska i utworzenie siłowni plenerowej przy PSP nr 1 w Ozimku

 

ZZP.271.26.2013.KS                                                                        Ozimek, dnia 04.10.2013r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W dniu  04.10.2013r. zakończono postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Modernizacja boiska i utworzenie siłowni plenerowej przy PSP nr 1 w Ozimku

Burmistrz Ozimka

informuje, że rozstrzygnięto w/w postępowanie przetargowe i wybrano ofertę firmy:

PPHU CHEC
41-700 Ruda Śląska
Ul. Zabrzańska 51

 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowała najkorzystniejszą cenę.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1  przekazuje się informację o Wykonawcach, którzy ubiegali się o zamówienie publiczne, a także punktację jaką przyznano oferentom w każdym kryterium oceny ofert. 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub Nazwisko

adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA 100%

Łączna punktacja

I

 

PPHU CHEC

41-700 Ruda Śląska
Ul. Zabrzańska 51

100,00

100,00

II

 

Hucz sp. z o.o s.k

 

Ul. Częstochowska 14
42-283 Boronów

71,74

71,74

III

Moja sp. z o.o.

Ul. Stanisława Okrzei 21
48-130 Kietrz

-----

------

 

Przyznaną punktacje obliczono zgodnie ze SIWZ.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/MAREK KORNIAK

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 223,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-11 13:54 Liczba pobrań: 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 645,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-11 13:54 Liczba pobrań: 27

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 501,72 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-11 13:54 Liczba pobrań: 9

Przedmiar robót (PDF, 75,75 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-11 13:56 Liczba pobrań: 39

STWIOR (PDF, 450,61 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-11 13:56 Liczba pobrań: 12

OPIS TECHNICZNY (PDF, 74,09 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-11 13:56 Liczba pobrań: 33

DOKUMENTACJA (ZIP, 4,14 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-11 13:58 Liczba pobrań: 43

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (WORD, 177,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-09-23 11:37 Liczba pobrań: 13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 159,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-10-04 10:43 Liczba pobrań: 12

  • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 884 378