Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.1/7.2014.KK z dnia 28.03.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przystosowaniu wiaty metalowej do zbierania oraz przeładunku odpadów”, na działkach nr 397/61, 397/93, 397/95 KM 7 obręb Ozimek oraz 2190/445 i 2198/445 KM 2 obręb Schodnia.

Ozimek 28.03.2014r.

ZRG.6220.1/7.2014.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KRATOS s.c., W. Plaza K. Plaza, ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przystosowaniu wiaty metalowej do zbierania oraz przeładunku odpadów”, na działkach nr 397/61, 397/93, 397/95 KM 7 obręb Ozimek oraz 2190/445 i 2198/445 KM 2 obręb Schodnia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

  • Data aktualizacji: 2021-06-16 18:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 740 307