Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.9/4.2014.KK z dnia 31.07.2014r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw na działkach o nr ewid. 547/2 i 546/2 obręb Grodziec”.

 

ZRG. 6220.9/4.2014.KK                                                                           Ozimek 31.07.2014r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235), w związku z wnioskiem Pana Kazimierza Ligas, ul. Zielona 1, 46 – 053 Chrząstowice

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw na działkach o nr ewid. 547/2 i 546/2 obręb Grodziec”.

 

 

 

 

 

Burmistrz Ozimka

 /-/ Marek Korniak

 

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
  • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 193 616