Obwieszczenia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.3/4.2021.KK z dnia 31.05.2021r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 76/7, 107/3, 18/4, 2 położonych w obrębie 0001 Antoniów, gmina Ozimek".

 

 

DRO.6220.3/4.2021.KK                                                                       

      Ozimek 31.05.2021r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku firmy DYNAMIK FILTR Nocoń i Wspólnicy Sp. J., ul. Bór 139, 42 – 202 Częstochowa, dla przedsięwzięcia  pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 76/7, 107/3, 18/4, 2 położonych w obrębie 0001 Antoniów, gmina Ozimek”.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  3. Sołtys wsi Antoniów (tablica ogłoszeń wsi Antoniów)
  4. DRO-aa

Obwieszczeno:01.06.2021r.

  • Data aktualizacji: 2021-06-16 18:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 740 241