Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ozimek na lata 2021-2024".

PGK.4123.24.2021.HP

Ozimek, dnia 04.05.2021r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

Burmistrz Ozimka ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057), w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ozimek na lata 2021-2024”.

 

Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ozimek na lata 2021-2024” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Konsultacje prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 06 maja 2021r. do 20 maja 2021r.

 

Propozycje i uwagi należy przesłać w czasie trwania konsultacji, w terminie do dnia 20 maja 2021r., w formie:

• elektronicznej na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl;

• pisemnej na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 

 

Załącznik nr 1_ PROGRAM 2021-2024 - PDF (PDF, 617,19 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2021-05-05 15:24 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 2_ FORMULARZ KONSULTACJI (PDF, 270,53 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2021-05-05 15:24 Liczba pobrań: 2

  • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 193 804