Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-03-08 19:42:15

Organizacje pozarządowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Widera
Insp. ds. promocji
tel. 77 462 28 34
e-mail: m.widera@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 11:59:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021.

 

DRO.6140.1.1.2021.DR

Ozimek, dnia 18.02.2021r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

 

 

Burmistrz Ozimka ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok2021”.

 

Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021” stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021.

 

Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 22 lutego 2021r. do 05 marca 2021r.

 

Propozycje i uwagi należy przesłać w czasie trwania konsultacji, w terminie do dnia 05 marca 2021r., w formie:

• elektronicznej na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl;

• pisemnej na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Referat Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;

• nr faxu: 77-462-28-11.

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza