Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.8/5.2014.KK z dnia 05.09.2014r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn złomu i metali kolorowych – magazynowanie, sortowanie i przetwarzanie odpadów Ozimek, ul. Kolejowa 1”, na części działki nr 397/92 KM 7 obręb Ozimek.

 

 

ZRG. 6220.8/5.2014.KK                                                                                Ozimek 05.09.2014r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235), w związku z wnioskiem firmy Metpol – Recykling Sp. z o.o., ul. Obrońców Stalingradu 68, 45 – 512 Opole

 

 

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn złomu i metali kolorowych – magazynowanie, sortowanie i przetwarzanie odpadów Ozimek, ul. Kolejowa 1”, na części działki nr 397/92 KM 7 obręb Ozimek.

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
  • Data aktualizacji: 2021-06-16 18:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 740 178