INNE

Projekty uchwał

27 kwietnia 2020r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego ( druk nr 1) (PDF, 409,12 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 18

Projekt uchwały w sprawie służebności przejazdu ( druk nr 2) (PDF, 318,72 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 17

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego ( druk nr 3 ) (PDF, 420,72 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek (druk nr 4) (PDF, 39,53 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:46 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 6 ) (PDF, 516,57 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 7) (PDF, 528,77 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 8 ) (PDF, 522,12 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 9) (PDF, 545,71 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 10 ) (PDF, 542,63 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi Sportowemu Szczedrzyk ( druk nr 13) (PDF, 700,34 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości ( druk nr 14 ) (PDF, 2,29 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 23

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości ( druk nr 15) (PDF, 2,33 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok( druk nr 16) (PDF, 13,72 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:46 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 17) (PDF, 4,63 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Ozimku przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4C w trybie przetargowym (druk nr 19) (PDF, 385,83 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-04-22 10:21 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek (druk nr 20) (PDF, 2,26 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-04-22 10:21 Liczba pobrań: 12

  • Data aktualizacji: 2020-10-28 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 934 351