INNE

Projekty uchwał

Czerwiec 2018

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2017 rok (druk nr 1) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-06-15 09:37 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2017 rok (druk nr 2) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-06-15 09:37 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek (druk nr 5) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek (druk nr 6) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (druk nr 9) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 10) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza Ozimka (druk nr 11) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 19

  • Data aktualizacji: 2021-01-22 13:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 891 522