INNE

Projekty uchwał

27 stycznia 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ozimek w roku szkolnym 2019/2020 (PDF)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-01-14 12:40 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych (PDF)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-01-14 13:10 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (PDF)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-01-15 13:20 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-01-15 13:20 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości (PDF)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-01-27 14:15 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości (PDF)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-01-27 14:15 Liczba pobrań: 5

  • Data aktualizacji: 2020-08-14 15:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 058 002