INNE

Projekty uchwał

28 października 2019r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok (PDF, 1,48 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym (PDF, 688,22 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (PDF, 322,21 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym (PDF, 512,95 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 515,85 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 519,09 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Ozimek (PDF, 1,18 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 15

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (PDF, 456,28 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (PDF, 1,30 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 28

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (PDF, 556,31 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (PDF, 2,48 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok (PDF, 4,77 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 16

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 września 2019 r. na działalność Burmistrza Ozimka (PDF, 620,47 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 22

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2019 r. dotyczącej bezczynności organu samorządowego (PDF, 701,60 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 22

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 11,20 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:05 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 5,86 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:05 Liczba pobrań: 8

  • Data aktualizacji: 2019-12-08 13:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 905 654