INNE

Projekty uchwał

25 listopada 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 kwietnia 2019 r. na działalność Burmistrza Ozimka (PDF, 1,23 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 13:14 Liczba pobrań: 17

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (PDF, 803,25 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 13:14 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 7,58 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 13:14 Liczba pobrań: 19

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 6,02 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 13:14 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych (PDF, 434,52 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-11-13 15:03 Liczba pobrań: 12

  • Data aktualizacji: 2019-12-08 13:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 905 792