INNE

Projekty uchwał

Marzec 2018

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (projekt uchwały, druk nr 1) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:36 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ozimek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (projekt uchwały, druk nr 2) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:36 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu (projekt uchwały, druk nr 3) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:36 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek do realizacji projektu (projekt uchwały, druk nr 4) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:36 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego (projekt uchwały, druk nr 8) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku (projekt uchwały, druk nr 9) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 11) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 12) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 13) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 14) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 15) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 16) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 17) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 18) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 19) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 20) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (projekt uchwały, druk nr 21) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (projekt uchwały, druk nr 22) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały, druk nr 23) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-03-15 12:37 Liczba pobrań: 3

  • Data aktualizacji: 2021-01-22 13:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 892 124