INNE

Projekty uchwał

24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (PDF, 44,44 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 2

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (PDF, 67,95 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 1

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania (PDF, 37,60 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 3

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 218 rok (PDF, 37,78 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 2

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 619,64 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 2

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 746,79 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 1

  • Data aktualizacji: 2019-06-16 19:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 50 688 930