INNE

Projekty uchwał

26 kwietnia 2021r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (druk nr 3) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ozimek (druk nr 4) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina (druk nr 6) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 7) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 8) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 1

  • Data aktualizacji: 2021-04-16 10:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 60 952 621