INNE

Projekty uchwał

15 października 2018r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego (druk nr 2) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-10-04 14:29 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ozimek na lata 2018 - 2033 (druk nr 4) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-10-04 14:29 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozimek (druk nr 5) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-10-04 14:29 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (druk nr 6) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-10-04 14:29 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 7) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-10-04 14:29 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi (druk nr 9) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-10-12 13:05 Liczba pobrań: 7

  • Data aktualizacji: 2021-01-22 13:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 891 343