INNE

Projekty uchwał

24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (PDF, 44,44 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 5

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (PDF, 67,95 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 8

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania (PDF, 37,60 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 7

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 218 rok (PDF, 37,78 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 3

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 1,59 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-21 11:45 Liczba pobrań: 4

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 746,79 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-12 14:13 Liczba pobrań: 4

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie załatwienia skargi, z dnia 22 marca 2019 r. na działalność Burmistrza Ozimka (PDF, 96,54 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-19 16:31 Liczba pobrań: 6

w sprawie przekazania skargi według właściwości (PDF, 56,21 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-19 16:31 Liczba pobrań: 4

  • Data aktualizacji: 2019-11-20 12:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 692 779