INNE

Projekty uchwał

17 grudnia 2018r.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ozimka (druk nr 1) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-12-07 10:12 Liczba pobrań: 16

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok (druk nr 2) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-12-07 10:12 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 - 2021 (druk nr 3) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-12-07 10:12 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych (druk nr 5) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-12-07 10:12 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek (druk nr 6) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-12-07 10:12 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (druk nr 7) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-12-07 10:12 Liczba pobrań: 22

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 8) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-12-07 10:12 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (druk nr 9) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-12-07 10:12 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 10) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2018-12-07 10:12 Liczba pobrań: 2

  • Data aktualizacji: 2021-01-22 13:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 891 944