Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.1/4.2017.KK z dnia 03.03.2017r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ze wzmocnieniem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km 0 + 246 na rzece Mała Panew".

ZRG. 6220.1/4.2017.KK                                                                                Ozimek 03.03.2017r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Pana Mieczysława Węgrzyniak, ul. Księgarska 9, 51 – 180 Wrocław, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45 – 005 Opole

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ze wzmocnieniem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Ozimek w km 0 + 246 na rzece Mała Panew”.

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastepca Burmistrza

 

 

  

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet
  • Data aktualizacji: 2020-07-09 15:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 602 345