Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.7.2017.KK z dnia 13.11.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Punkt skupu złomu - powiększenie części magazynowej, położonego na części działki nr 397/91 i na części działki nr 397/92, KM 7, obręb Ozimek".

ZRG. 6220.7.2017.KK

 

                                                                                                                         Ozimek 13.11.2017r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2017r., poz. 1405) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosekw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Punkt skupu złomu – powiększenie części magazynowej, położonego na części działki nr 397/91 i na części działki nr 397/92, KM 7, obręb Ozimek”.

 

Wnioskodawca: Metpol – Recykling Sp. z o.o., ul. Obrońców Stalingradu 66, 45 – 512 Opole

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzęduoraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet
  • Data aktualizacji: 2020-05-26 13:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 086 929