Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-11 14:29:18

Obwieszczenia 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.1/4.2017.KK z dnia 03.03.2017r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ze wzmocnieniem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km 0 + 246 na rzece Mała Panew".

ZRG. 6220.1/4.2017.KK                                                                                Ozimek 03.03.2017r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Pana Mieczysława Węgrzyniak, ul. Księgarska 9, 51 – 180 Wrocław, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45 – 005 Opole

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ze wzmocnieniem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Ozimek w km 0 + 246 na rzece Mała Panew”.

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastepca Burmistrza

 

 

  

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska i
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2017-03-07 14:18:00
Wyświetl historię zmian