Zam. do 14 000 euro

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: Dostawa i montaż modułowych urządzeń siłowych oraz tablicy informacyjnej przy szkolnym kompleksie sportowym w Ozimku przy ul. Korczaka 12

DODANO WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZZP.271.10.2013.KS

na zdanie pn.:

Dostawa i montaż modułowych urządzeń siłowych oraz tablicy informacyjnej przy szkolnym kompleksie sportowym w Ozimku przy ul. Korczaka 12

dotyczy projektu „ Polsko – Czeska integracja sportowa”

                                                                                                                                        

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych

I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż modułowych urządzeń siłowych oraz tablicy informacyjnej przy szkolnym kompleksie sportowym w Ozimku przy ul. Korczaka 12 tj.:

  1. Zestaw na pylonie – biegacz + orbitek - kpl.1

-        Biegacz - wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych. Zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca.

-        Orbitek - zwiększa siłę górnych i dolnych kończyn oraz rozwija mięśnie bioder. Usprawnia system krążenia, zwiększa koordynację ruchową.

-        pylon - słup łączący i utrzymujący dwa urządzenia w zestawie, zawiera obrazkową i opisową instrukcję obsługi.

     2. Zestaw na pylonie - drabinka + podciąg nóg - kpl.1

-        drabinka - służy do budowy muskulatury obręczy barkowej, wzmocnienia mięśni brzucha, ćwiczeń rozciągających.

-        podciąg nóg - budowa mięśni brzucha i mięśni ramion.

-        Pylon - słup łączący i utrzymujący dwa urządzenia w zestawie, zawiera obrazkową i opisową instrukcję obsługi.

  1. Zestaw na pylonie – ławka + prostownik pleców - kpl.1

-        Ławka - budowa muskulatury brzucha przy ćwiczeniu twarzą do góry. 

-        prostownik pleców - budowa mięśni grzbietu, głównie odcinka lędźwiowego przy ćwiczeniach z twarzą w dół.

-        Pylon - słup łączący i utrzymujący dwa urządzenia w zestawie, zawiera obrazkową i opisową instrukcję obsługi.

  1. Zestaw na pylonie – twister + wahadło -kpl.1

-        Twister - wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych. Korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny.

-        Wahadło - wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych. Korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny.

-        Pylon  - słup łączący i utrzymujący dwa urządzenia w zestawie, zawiera obrazkową i opisową instrukcję obsługi.

  1. Zestaw na pylonie – prasa nożna + wioślarz - kpl.1

-        prasa nożna - poprawa muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha.

-        Wioślarz - budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa.  

-        Pylon - słup łączący i utrzymujący dwa urządzenia w zestawie, zawiera obrazkową i opisową instrukcję obsługi.

  1. Zestaw na pylonie – wyciąg górny + wyciskanie siedząc               -kpl.1

-        wyciąg górny - wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogólną kondycję fizyczną.

-        wyciskanie siedząc - Buduje i wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców.

-        Pylon - słup łączący i utrzymujący dwa urządzenia w zestawie, zawiera obrazkową i opisową instrukcję obsługi.

  1. Wolnostojący wioślarz -szt.1

-        Wioślarz - budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

8. Tablica informacyjna o wymiarach nie mniejszych niż 50x70 cm i nie większych niż 70x80 cm, zawierająca regulamin siłowni opracowany przez Wykonawcę. Tablica na stelażu metalowym ocynkowanym galwanicznie i dwukrotnie malowana proszkowo. Wypełnienie z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych - wizualizacja tablicy w załączeniu.

Inne wymogi Zamawiającego dot. urządzeń

1)      Wszystkie elementy metalowe ocynkowane galwanicznie i dwukrotnie malowana proszkowo – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

2)      Wszystkie elementy nośne wykonane z metalu o gr. ścianki nie mniej niż 3,00 mm.

3)      Pozostałe elementy wykonane z metalu o gr. ścianki nie mniej niż 2,75 mm.

4)      Trwale naniesione napisy i instrukcje ( nie dopuszcza się stosowania naklejek ) na każdym urządzeniu.

5)      Obciążenie zewnętrzne pojedynczego urządzenia do 120kg, obciążenie zewnętrzne zestawu do 240kg.

6)      Urządzenia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w normach: PN-EN 1176-1:2009,   PN-EN 1176-7:2009,   PN-EN 957-1:2006.

7)      Montaż urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa oraz na fundamentach zgodnie z zaleceniami producenta oraz PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957-1:2006.

8)      Wykonawca przekaże po podpisaniu umowy atesty/certyfikaty na urządzenia - osobne dla każdego zainstalowanego urządzenia.

9)      Wykonawca na etapie składania oferty przekaże Zamawiającemu karty katalogowe przedstawiające wizualizacje proponowanych urządzeń.

10)   Po wykonanym montażu należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego, z posprzątaniem i wyrównaniem.

11)   Wykonawca  przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń oraz przekaże instrukcję obsługi i konserwacji w formie papierowej.

12)   Wykonawca udzieli Gwarancji na przedmiot umowy na 36 miesięcy .

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 14 dni od dnia podpisania umowy.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE (WORD, 252,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-08 14:13 Liczba pobrań: 86

ZAŁACZNIK NR 1 DO OFERTY (EXCEL, 28,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-08 14:14 Liczba pobrań: 37

WIZUALIZACJA TABLICY INFORMACYJNEJ (WORD, 213,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-08 14:15 Liczba pobrań: 25

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (WORD, 187,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-15 10:31 Liczba pobrań: 16

ogłoszenie o wyborze oferty (WORD, 109,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-18 15:07 Liczba pobrań: 3

  • Data aktualizacji: 2020-06-02 13:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 177 852