Zam. do 30 000 euro

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zapytanie Ofertowe Nr ZRG.271.2.2014.AW z dnia 08.05.2014 r. na opracowanie „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek ”.

ZRG.271.2.1.2014.AW                                                               Ozimek, 28 maja 2014 roku.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje,

że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego na:

 na opracowanie

„ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek ”.

i wybrano ofertę firmy:

EKOPOL-PROJEKT inż. Jacek Kichman

45-791 Opole, ul. Stoińskiego 5

Powyższy Wykonawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferował najkorzystniejszą cenę.

Zamawiający przekazuje informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację, jaką przyznano ofertom:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub Nazwisko

Adres Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

1.

Energoekspert
Spółka z o. o.

40-145 Katowice,
ul. Karłowicza 11a

16,29

2.

Jarosław Kowalczyk ECOPLAN

45-416 Opole,
ul. Zagrodowa 18

15,32

3.

Doradztwo Ekonergetyczne Michał Wierzbicki

33-300 Nowy Sącz, ul.
I. Paderewskiego 38/37

30,74

4.

ALBEKO

45-864 Opole,
ul. Niemodlińska 79/22

40,08

5.

Pomorska
Grupa Konsultingowa
Spółka Akcyjna

85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 76

72,22

6.

AT GROUP S. A.

42-693 Krupski Młyn,
ul. Główna 5

18,57

7.

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o. o.

43-180 Orzesze,
ul. gen. Ziętka 2

55,33

8.

ATMOTERM S. A.

45-031 Opole,

ul. Łangowskiego 4

39,98

9.

DM Doradztwo
Damian Łysek

86-182 Świekatowo,
 Zalesie Królewskie 16

13,56

10.

EKOPOL-PROJEKT
inż. Jacek Kichman

45-791 Opole,
ul. Stoińskiego 5

100,00

11.

GS ENERGIA Grzegorz Sokołowski

30-399 Kraków,
ul. A. Prażmowskiego 9A

16,46

12.

Ekolog Sp. z o. o.

61-062 Poznań,
ul. Mścibora 8

13,27

13.

AM Trans Progres Sp. z o. o.

61-616 Poznań,
ul. Sarmacka 7

21,74

 

Przyznaną punktację obliczono zgodnie z zapisami z zapytania ofertowego.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 


                                                         

  • Data aktualizacji: 2020-06-02 11:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 177 592