Przetargi

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej

BURMISTRZ OZIMKA
ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż działki niezabudowanej

 1. Działka nr 500/2 km 8 o powierzchni 0,3380 ha, położona w Ozimku, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw nr OP1O/00074868/6.
  Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 27 czerwca 2011 r., 26 września 2011 r., 28 listopada 2011 r.
 2. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimek, powyższa działka przeznaczona jest na cele zieleni izolacyjnej, urządzeń ochrony akustycznej, i nie posiada żadnych obciążeń.
 3. Cena wywoławcza działki wynosi 24.000 zł + 23% VAT a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 06 lutego 2012 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
 5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 2.400 zł przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 30 stycznia 2012 r.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 7. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
 8. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
 9. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201,
  tel. 77 / 46 22 854.
 • Data aktualizacji: 2020-06-02 13:12
 • |
 • Licznik odwiedzin: 57 178 805