Przetargi

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, położonej we wsi Pustków, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ozimek, przeznaczonej do  sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym.

 

 

  1. Działka nr  223 z km 2 obręb Szczedrzyk, położona we wsi Pustków, o powierzchni 0,0400 ha, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk powyższa działka przeznaczona jest na cele rolnicze.
  3. Cena działki wynosi 965 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami upływa z dniem 26 października 2012 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni, począwszy od dnia 13 września 2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
  • Data aktualizacji: 2020-06-02 11:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 177 395