Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działka nr 2303/445 km 2 o powierzchni 0,0052 ha, położona we wsi Schodnia, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 2303/445 km 2 o powierzchni 0,0052 ha, położona we wsi Schodnia, stanowiąca własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00119946/5.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia powyższa działka przeznaczona jest jako tereny parkingów.
  3. Cena działki wynosi 3.910 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 16 marca 2012 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 02 lutego 2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
  • Data aktualizacji: 2020-06-02 11:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 177 506