Przetargi

Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Schodni, działki nr: 2006/445 i 2200/445, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniuGminy Ozimek.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

 

 1. Łącznie działki nr 2006/445 i 2200/445 km2 o łącznej powierzchni 0,8608 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00141933/4.
 2. Powyższe działki w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny produkcyjno techniczne, parkingów samochodowych oraz składowisk odpadów hutniczych.
 3. Powyższa nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy.
 4. Zabudowania znajdujące się na nieruchomości stanowią nakłady inwestycyjne osoby trzeciej w postaci budynku wraz z linią produkcyjną związaną technologicznie z budynkiem.
 5. Cena nieruchomości wynosi 425. 000 zł. + 23 % VAT
 6. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
 7. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 24 września 2015 r.
 8. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 13 sierpnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.

 

 • Data aktualizacji: 2019-02-21 15:09
 • |
 • Licznik odwiedzin: 46 896 613