Przetargi

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Biestrzynniku, działka nr 573/121, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr  573/121  z km 5 o powierzchni 0,1176 ha, położona we wsi Biestrzynnik, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik, powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik jest przeznaczona na tereny wód śródlądowych stojących i płynących.
  3. Cena działki wynosi  1.750 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 czerwca 2015 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 23 kwietnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.
  • Data aktualizacji: 2020-06-02 13:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 178 577