Przetargi

Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Krasiejowie, działka nr 547/137, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 547/137 km 5 o powierzchni 0,0263 ha,

             położona we wsi Krasiejów, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu

             Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6.

  1. Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na tereny zabudowy zagrodowej.
  2. Cena działki wynosi 7 255 zł. + 23 % VAT
  3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  4. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 14 sierpnia 2015 r.
  5. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 02 lipca 2015r r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
  • Data aktualizacji: 2019-02-21 15:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 46 896 715