Tryb małych zleceń

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Usprawnienie i rehabilitacja przewlekle chorego w domu"

Na podstawie art. 19 a ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 118 z późn. zm.) informuję, że w okresie od 1 do 8 grudnia 2015 r. można wnosić uwagi do złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Usprawnienie i rehabilitacja przewlekle chorego w domu”

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej na  adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, adres poczty elektronicznej j.bachlaj@ugim.ozimek.pl lub nr faxu 77/46 22 811.

 

                                                                                                                             BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                                                   JAN LABUS

OFERTA CARITAS (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2015-12-01 14:56 Liczba pobrań: 30

  • Data aktualizacji: 2020-05-27 09:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 090 050