Tryb małych zleceń

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja Święta Mostu i Żeliwa"

Na podstawie art. 19a ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 395) informuję, że w okresie od 3 do 10 sierpnia 2016 r. można wnosić uwagi do złożonej przez Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Święta Mostu i Żeliwa”.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej na  adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek lub adres poczty elektronicznej j.bachlaj@ugim.ozimek.pl lub nr faxu 77/46 22 811.

Treść oferty dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek (tablica ogłoszeń) na stronie internetowej gminy Ozimek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

BURMISTRZ OZIMKA

JAN LABUS

OFERTA SDMP (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-08-03 14:13 Liczba pobrań: 81

  • Data aktualizacji: 2020-05-27 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 094 960