Tryb małych zleceń

Oferta na realizację zadania publicznego Gminy Ozimek pn. „Rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych”

Burmistrz Ozimka, na podstawie art. 19 a ust 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 z późn. zm.) informuje, że w okresie 7 dni,  tj. od 28 sierpnia 2012 do 4 września 2012 r. można wnosić uwagi do złożonej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ozimek pn. „Rehabilitacja osób chorych i  niepełnosprawnych”

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta Ozimek lub pocztą elektroniczną na adres a.boduch@ugim.ozimek.pl.

Oferta na realizację zadania publicznego Gminy Ozimek pn. „Rehabilitacja osób chorych i  niepełnosprawnych”.

  • Data aktualizacji: 2020-05-27 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 094 760