Zam. powyżej 30 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.02.2015.JM na zadanie: Rozbudowa ul. Leśnej w Schodni

ZP.271.02.2015.JM                                                                          Ozimek, dnia 07.04.2015r.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.:

„Rozbudowa ul. Leśnej w Schodni”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Burmistrz Ozimka zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Rozbudowa ul. Leśnej w Schodni” wybrana została oferta firmy:

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 Uzasadnienie wyboru:

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz uzyskała największą łączną ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ i łączna punktacja:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium:

cena 90%

Liczba pkt w kryterium:

okres gwarancji 10%

Łączna punktacja

I

HUCZ Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

89,40

10,00

99,40

II

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga

Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1

47-143 Ujazd

79,76

10,00

89,76

III

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

90,00

10,00

100,00

Przyznaną punktację obliczono zgodnie ze SIWZ.

                                              

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ JAN LABUS

ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 204,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 10:31 Liczba pobrań: 48

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (WORD, 503,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 10:31 Liczba pobrań: 33

projekt budowalny branża elektryczna (PDF, 546,54 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 11:48 Liczba pobrań: 26

stała organizacja ruchu (PDF, 1017,29 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 11:50 Liczba pobrań: 13

uzgodnienia (PDF, 1,31 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 11:50 Liczba pobrań: 16

decyzja ZUD (PDF, 100,06 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 11:50 Liczba pobrań: 8

załącznik do decyzji ZUD (PDF, 2,20 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 11:51 Liczba pobrań: 8

przedmiar (PDF, 71,03 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 12:46 Liczba pobrań: 43

badania gruntu (PDF, 2,06 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 12:46 Liczba pobrań: 11

Plansza zbiorcza (PDF, 1,20 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 9

Metryka zbiorcza (PDF, 77,40 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 11

Metryka (PDF, 81,56 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 11

Oświadczenie (PDF, 45,91 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 7

Zawartość opracowania (PDF, 51,86 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 13

Informacja BIOZ (PDF, 88,21 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 9

Opis techniczny (PDF, 77,84 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 16

Plan orientacyjny (PDF, 256,43 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 13

Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1,08 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 14

Widok ogólny zjazdu (PDF, 414,12 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 8

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 1,15 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 8

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 1,15 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 7

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 1,06 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 8

Profil podłużny (PDF, 291,70 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-03-06 13:06 Liczba pobrań: 12

ogłoszenie o wyborze oferty (WORD, 179,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-04-07 14:11 Liczba pobrań: 10

  • Data aktualizacji: 2020-02-23 00:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 55 886 969