Zam. powyżej 30 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.05.2015.JM na zadanie pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek wraz z jednostkami organizacyjnymi

W dniu 23.06.2015r. dodano zmianę treści SIWZ i zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana dotyczy terminu składania ofert.

W dniu 25.06.2015r. dodano wyjaśnienie treści SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 197,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-06-16 14:17 Liczba pobrań: 64

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 2,78 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-06-16 14:17 Liczba pobrań: 67

Zmiana treści SIWZ (PDF, 45,66 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-06-23 13:03 Liczba pobrań: 19

Zmiana ogłoszenia (PDF, 43,05 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-06-23 13:03 Liczba pobrań: 20

wyjaśnienie treści SIWZ (WORD, 351,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-06-25 15:09 Liczba pobrań: 16

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 183,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-07-02 14:15 Liczba pobrań: 46

  • Data aktualizacji: 2020-02-23 00:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 55 885 580