Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.04.2017.KS na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ozimek 2018/2019

19.12.2017r. dodano zmiane treści SIWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

20.12.2017r. dodano zmianę treści SIWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

21.12.2017r. dodano informację z otwarcia ofert

16.01.2018r. Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Ogłoszenie nr 632274-N-2017 z dnia 2017-12-13 r.

Gmina Ozimek: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.12.2017R. GODZ. 10:00

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA PONIŻEJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 632274 (WORD, 27,88 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:24 Liczba pobrań: 30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 421,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:24 Liczba pobrań: 111

Wykaz dróg, chodników i placów (EXCEL, 99,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:24 Liczba pobrań: 35

zał. nr 1 Formularz oferty (WORD, 100,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:25 Liczba pobrań: 57

zał. nr 2 oświadczenie dot. wykluczenia (WORD, 36,14 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:31 Liczba pobrań: 16

zał. nr 3 oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (WORD, 33,68 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:31 Liczba pobrań: 15

zał. nr 4 wykaz usług (WORD, 48,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:31 Liczba pobrań: 17

zał. nr 5 wykaz urządzeń technicznych (WORD, 29,97 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:31 Liczba pobrań: 20

cześć III SIWZ projekt umowy (WORD, 99,82 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:31 Liczba pobrań: 32

gr kapitałowa (WORD, 18,46 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-13 14:35 Liczba pobrań: 12

I zmiana treści SIWZ (WORD, 184,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-19 12:25 Liczba pobrań: 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500077809-N-2017 (WORD, 13,64 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-19 12:25 Liczba pobrań: 3

II zmiana treści SIWZ (WORD, 184,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-20 09:40 Liczba pobrań: 10

II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (WORD, 14,07 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-20 09:41 Liczba pobrań: 4

Informacja z otwarcia ofert (WORD, 166,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-21 13:37 Liczba pobrań: 52

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTANEIJSZEJ OFERTY (WORD, 209,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-01-16 11:58 Liczba pobrań: 50

  • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 192 917