Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza z roku 2011

Zarządzenie Nr 177/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.Zarządzenie Nr 175/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 146/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Ozimek.Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 19 grudnia 2011 ROKU w sprawie : przeprowadzenia spisu z natury oraz powołania komisji spisowej.Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.Zarządzenie Nr 172/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozimku.Zarządzenie Nr 171/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 106/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku.Zarządzenie Nr 170/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 105/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku.Zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 104/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej w Krasiejowie.Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu.Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 102/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Publicznej Szkoły Podstawowej w Dylakach.Zarządzenie Nr 166/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 101/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej w Antoniowie.Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku.Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie.Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 98/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku.Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach.Zarządzenie Nr 161/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 96/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ozimku.Zarządzenie Nr 160/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku.Zarządzenie nr 159/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek oraz w jednostkach organizacyjnych.Zarządzenie Nr 158 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zagospodarowania mienia gminnego.Zarządzenie Nr 157/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.Zarządzenie Nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego.Zarządzenie Nr 154/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.Zarządzenie Nr 153 A/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 30 listopada 2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych na obcy środek trwały.Zarządzenie Nr 153/2011 Burmistrza 0zimka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.Zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza 0zimka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Żłobka Samorządowego w Ozimku z siedzibą przy ul. Ostapa Dłuskiego 15.Zarządzenie Nr 151/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2011 rok.Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Ozimek.Zarządzenie Nr 149/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.Zarządzenie Nr 148/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.Zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.Zarządzenie Nr 146/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie:ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Ozimek..Zarządzenie Nr 145/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w 2011 roku.Zarządzenie Nr 143 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 22 listopada 2011 w sprawie: przeprowadzenia kontroli w 2011 roku.Zarządzenie Nr 142/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.Zarządzenie Nr 141/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2011 rok.Zarządzenie Nr 139 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Ozimku projektu budżetu na 2012 r.Zarządzenie Nr 138 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków placówek oświatowych na 2011 rok.Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.Zarządzenie Nr 136/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.Zarządzenie Nr 135 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków placówek oświatowych na 2011 rok.Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 24 października 2011 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w dniu 31 października 2011 r.Zarządzenie Nr 132a/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 19 października 2011r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły i pełnomocnictwa dla tego nauczyciela.Zarządzenie Nr 132 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: ustalenia wielkości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w 2011 roku.Zarządzenie Nr 131A/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 10 października 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.Zarządzenie Nr 131/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 10 października 2011 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków placówek ośwatowych na 2011 rok.Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 07 października 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 129/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 124/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 128/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 03 października 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 127A/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie nr 127/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 124/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 27 września 2011r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków placówek ośwatowych na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 123/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2010 Burmistrza Ozimka z dnia 01 października 2010r. w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu uczniów, dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 22 września 2011r. w sprawie: upoważnienia pracownika do wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Ozimk z dnia 22 września 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek.

Zarządzenie Nr 118/ 2011 Burmistrza Ozimka z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 117/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 16 września 2011 w sprawie: wprowadzenia do stosowania „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro” oraz „Regulamin pracy komisji przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku”

Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

Zarządzenie Nr 115/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2011 Burmistrza Ozimka w sprawie wyznaczenia operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika Burmistrza ds. wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 7 września 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 07 września 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 109 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozimku na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozimku.

Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku.

Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku.

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Szkoły Podstawowej w Krasiejowie.

Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu.

Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Publicznej Szkoły Podstawowej w Dylakach.

Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Szkoły Podstawowej w Antoniowie.

Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku.

Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie.

Zarządzenie Nr 98/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku.

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach.

Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku.

Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Ozimek – Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku

Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 93 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Ozimku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I-sze półrocze 2011 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Domu Kultury w Ozimku.

Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Ozimku.

Zarządzenie Nr 90A/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Ozimka Nr 72/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży kostki brukowej do rozbiórki.

Zarządzenie Nr 83A/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 sierpnia 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Ozimka nr 44/2011 z 2 maja 2011r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ozimek.

Zarządzenie Nr 81 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 sierpnia 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 80 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku na 2011 rok

Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28lipca 2011roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższonej gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie nr 78/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu, w tym rozwiązania rezerwy kryzysowej.

Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 73A/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży kostki brukowej do rozbiórki.

Zarządzenie Nr 71A /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie:uzupełnienia składu komisji

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie: powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Ozimka z 01 lipca 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza 0zimka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Ozimek w roku szkolnym 2011/2012.

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków placówek oświatowych na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 64 B/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków placówek oświatowych na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 64A/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie: rozwiązania rezerwy ogólnej.

Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 07.06.2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Ozimek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/2011 z 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 56 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: przekazania organowi stanowiacemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2010 r.

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wzoru protokołu zawierającego wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Ozimek w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim w poszczególnych miejscowościach..

Zarządzenie Nr 54 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Ozimek w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.

Zarządzenie Nr 53 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie:zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu.

Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku.

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ozimek w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.

Zarządzenie Nr 49 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków placówek oświatowych na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji ds. przydziału pożyczek i dofinansowań ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta.

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Ozimek.

Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 maja 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 40A /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu komisji przetargowej .

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 08 kwietna 2011 r w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 08 kwietnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 36 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji ds. Partnerstwa.

Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia do wystawiania faktur VAT .

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowychUrzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: rozwiązania części rezerwy ogólnej.

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 07 marca 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 7 marca 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie: wyłączenia członka Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 04 marca 2011 roku w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku i Gminnego Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28 luty 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 25.02.2011 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego.

Zarządzenie Nr 18/2011 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Komisji Przetargowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 08 luty 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 15/2011 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 08 lutego 2011r w sprawie ustalenia sposobu udzielania zwolnień z opłat określonych uchwałą Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 07 kwietnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek.

Zarządzenie Nr 14a/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 47/2010 Burmistrza Ozimka z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/07 Burmistrza Ozimka z dnia 01 marca 2007r. w sprawie zagospodarowania mienia gminnego.

Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie procedury zamieszczania Zarządzeń Burmistrza Ozimka w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizacje zadań publicznych w 2011r.

Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 8a/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie odwołania członka Gminnego Biura Spisowego oraz powołania nowego członka Gminnego Biura Spisowego.

Zarządzenie Nr 8 /2011 Burmistrza Ozimka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie środków przyznanych na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w budżetach szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie : przekazania uprawnień do dokonywania niektórych przeniesień planowanych wydatków dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Gminnego Zespołu Szkół Gimnazjum nr 1 na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego dla urzędu gminy w układzie wykonawczym na 2011rok.

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza i udzielenia mu pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie: uzupełnienia składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozimku. Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa. Zarządzenie Nr 161/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 96/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 01 września 2011r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki organizacyjnej – Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ozimku.

  • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 193 736