Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, z 2009 r., Nr 18, poz. 97, z 2010 r., Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Burmistrz Ozimka informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania w 2013 r. zostały przeprowadzone przez SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. w Pszczynie oraz przez Dział Laboratoryjny Wojwódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu na wszystkich pięciu Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Ozimek, stanowiących ujęcia wód za pomocą 11 studni głębinowych.

Wyniki_badan_wody_2012 (PDF, 164,73 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2013-01-24 09:58 Liczba pobrań: 177

Wyniki_badan_wody_2013 (PDF, 281,71 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2014-04-08 10:34 Liczba pobrań: 48

Wyniki badan wody_2015 (PDF, 506,69 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-05-28 14:21 Liczba pobrań: 24

SUW Ozimek_Częstochowska_06.05.2015 (PDF, 209,11 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-08-26 08:41 Liczba pobrań: 5

SUW Ozimek_Polna_26.06.2015 (PDF, 426,91 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-08-26 08:42 Liczba pobrań: 3

SUW Biestrzynnik_26.06.2015 (PDF, 114,21 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-08-26 08:42 Liczba pobrań: 3

SUW Mnichus_26.06.2015 (PDF, 113,35 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-08-26 08:43 Liczba pobrań: 2

SUW Szczedrzyk_26.06.2015 (PDF, 112,68 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-08-26 08:43 Liczba pobrań: 4

Wyniki badan wody_03.12.2015 (PDF, 2,15 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-12-22 09:39 Liczba pobrań: 8

Zestawienie badań_2015 (PDF, 933,89 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-01-15 11:24 Liczba pobrań: 8

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-05-26 10:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 075 886