Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań jakości wody do spożycia w 2018 roku.

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Burmistrz Ozimka informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie, a oceny dokonał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu.

Sprawozdania z badań_marzec_2018 (PDF, 6,59 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-04-04 14:17 Liczba pobrań: 23

Ocena_I kwartał_2018 (PDF, 2,00 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-05-02 13:50 Liczba pobrań: 11

Sprawozdania z badań_czerwiec_2018 (PDF, 6,20 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-28 13:03 Liczba pobrań: 16

Ocena_II kwartał_2018 (PDF, 1,88 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-08-20 13:28 Liczba pobrań: 4

Sprawozdania z badań_Ozimek_Częstochowska_sierpień_2018 (PDF, 3,31 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-08-23 14:12 Liczba pobrań: 5

Sprawozdania z badań_październik_2018 (PDF, 7,03 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-10-11 14:41 Liczba pobrań: 4

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-11-19 13:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 44 205 299