Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań jakości wody do spożycia w 2016 roku.

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) Burmistrz Ozimka informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone w marcu 2016 r. przez SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie, a oceny dokonał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu.

Ocena bieżąca jakości wody_PPIS w Opolu_marzec_2016 (PDF, 1,57 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-03-31 10:13 Liczba pobrań: 22

Wyniki badan wody_marzec_2016 (PDF, 5,20 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-03-31 10:13 Liczba pobrań: 18

Ocena bieżąca jakości wody_PPIS w Opolu_kwiecień_2016 (PDF, 1,57 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-04-19 14:04 Liczba pobrań: 15

Wyniki badan wody_czerwiec_2016 (PDF, 4,43 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-07-20 11:16 Liczba pobrań: 5

Ocena bieżąca jakości wody_PPIS w Opolu_maj_2016 (PDF, 1,43 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-07-28 09:58 Liczba pobrań: 5

Wyniki badan wody_wrzesień_2016 (PDF, 2,44 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-09-08 12:45 Liczba pobrań: 4

Wyniki badan wody_grudzień_2016 (PDF, 10,84 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-01-05 09:47 Liczba pobrań: 7

Zestawienie badań_2016 (PDF, 1,09 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-01-23 09:48 Liczba pobrań: 9

Ocena bieżąca jakości wody_IV kwartał 2016_PPIS w Opolu (PDF, 2,09 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-01-26 12:16 Liczba pobrań: 3

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-05-26 08:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 075 421