INNE

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014r.

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr BO.0050.20.2014 Burmistrza Ozimka z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Przypominamy, iż zgodnie z Art. 495 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm), kto w związku z wyborami umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu, albo urządzenia, narusza obowiązujące przepisy porządkowe przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych oraz umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód podlega karze grzywny.

Zarządzenie Nr BO.0050.27.2014 Burmistrza Ozimka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  - uchylono zarządzeniem Burmistrza Ozimka z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr BO.0050.36.2014 Burmistrza Ozimka z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr BO.0050.44.2014 Burmistrza Ozimka z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr BO.0050.48.2014 Burmistrza Ozimka z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Ozimek

Zarządzenie Nr BO.0050.52.2014 Burmistrza Ozimka z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Ozimek

  • Data aktualizacji: 2020-02-24 16:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 55 920 050