REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Miejska Komisja Wyborcza w Ozimku 2020-05-06 14:18 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
202. 2020 2020-05-06 14:12 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
203. 2020 2020-05-06 14:11 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
204. SO.RM.0003.1.3.2020 - Interpelacja Radnego Jana Polaczka 2020-05-06 10:14 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
205. SO.RM.0003.1.3.2020 - Interpelacja Radnego Jana Polaczka 2020-05-06 10:12 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
206. SO.RM.0003.1.2.2020 - Interpelacja Radnego Jana Polaczka 2020-05-06 10:11 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
207. SO.RM.0003.1.4.2020 - Interpelacja Radnego Krzysztofa Kleszcza 2020-05-06 10:10 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
208. SO.RM.0003.1.4.2020 - Interpelacja Radnego Krzysztofa Kleszcza 2020-05-06 10:10 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
209. SO.RM.0003.1.4.2020 - Interpelacja Radnego Krzysztofa Kleszcza 2020-05-06 10:03 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
210. INFORMACJA BURMISTRZA OZIMKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2020-05-05 20:14 Marcin Widera aktualizacja treści
211. INFORMACJA BURMISTRZA OZIMKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2020-05-05 20:13 Marcin Widera aktualizacja treści
212. INFORMACJA BURMISTRZA OZIMKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2020-05-05 20:12 Marcin Widera aktualizacja treści
213. INFORMACJA BURMISTRZA OZIMKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2020-05-05 20:11 Marcin Widera aktualizacja treści
214. INFORMACJA BURMISTRZA OZIMKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2020-05-05 19:58 Marcin Widera aktualizacja treści
215. XIX Sesja Rady Miejskiej w Ozimku: Ozimska Tarcza Antykryzysowa 2020-05-05 16:53 Marcin Widera aktualizacja treści
216. 2020 rok 2020-05-05 14:54 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
217. 2020 rok 2020-05-05 14:53 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
218. 2020 rok 2020-05-05 14:52 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
219. 2020 rok 2020-05-05 14:51 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
220. SO.RM.152.2.2020 2020-05-05 14:27 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
221. SO.RM.152.1.2020 2020-05-05 14:27 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
222. XIX Sesja Rady Miejskiej w Ozimku: Ozimska Tarcza Antykryzysowa 2020-05-05 13:59 Marcin Widera aktualizacja treści
223. Organizacje pozarządowe 2020-05-05 13:07 Marcin Widera aktualizacja treści
224. Zmiana programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 2020-05-05 13:03 Marcin Widera aktualizacja treści
225. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.06.2020.KS na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Michalońskiej w Dylakach 2020-05-05 11:19 Katarzyna Szewczyk aktualizacja treści
226. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.06.2020.KS na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Michalońskiej w Dylakach 2020-05-05 11:18 Katarzyna Szewczyk aktualizacja treści
227. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.06.2020.KS na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Michalońskiej w Dylakach 2020-05-05 11:14 Katarzyna Szewczyk aktualizacja treści
228. Społeczna Akcja Edukacyjna "Dwujęzyczna Opolszczyzna 2020" 2020-05-05 08:20 Marcin Widera aktualizacja treści
229. Życzenia z okazji Dnia Strażaka 2020-05-05 07:33 Marcin Widera aktualizacja treści
230. Plan pracy Rady Miejskiej w Ozimku 2020-05-04 15:54 Sławomir Nowak aktualizacja treści
231. Życzenia z okazji Dnia Strażaka 2020-05-04 15:28 Marcin Widera aktualizacja treści
232. Życzenia z okazji Dnia Strażaka 2020-05-04 08:37 Marcin Widera aktualizacja treści
233. KOMUNIKAT BURMISTRZA OZIMKA Z DNIA 30.04.2020 2020-05-04 08:20 Marcin Widera aktualizacja treści
234. Komunikat Burmistrza Ozimka z dnia 15.04.2020 r. 2020-04-30 15:39 Marcin Widera aktualizacja treści
235. KOMUNIKAT BURMISTRZA OZIMKA Z DNIA 30.04.2020 2020-04-30 15:34 Marcin Widera aktualizacja treści
236. Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko inspektora ds. środków pomocowych i kontroli zarządczej. 2020-04-30 14:37 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
237. Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko inspektora ds. środków pomocowych i kontroli zarządczej. 2020-04-30 14:37 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
238. Akcja #mojaflaga 2020-04-30 12:27 Marcin Widera aktualizacja treści
239. Akcja #mojaflaga 2020-04-30 12:27 Marcin Widera aktualizacja treści
240. 2020 2020-04-30 11:15 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
241. 2020 2020-04-30 11:14 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
242. Informacja dla właścicieli oraz zarządców obiektów, które z uwagi na stan epidemii są unieruchomione lub prowadzą bardzo ograniczoną działalność 2020-04-30 10:43 Marcin Widera aktualizacja treści
243. ROZSTRZYGNIĘCIE BURMISTRZA OZIMKA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA OZIMKA, NOWEJ SCHODNI, CZĘŚCI WSI ANTONIÓW ORAZ CZĘŚCI WSI SCHODNIA", ZWANY DALEJ PLANEM PODCZAS II WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 2020-04-30 08:54 Patryk Dzienniak aktualizacja treści
244. Komunikat dot. strony internetowej Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku 2020-04-30 08:53 Marcin Widera aktualizacja treści
245. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020 2020-04-29 12:42 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
246. Wzory oświadczeń majątkowych do pobrania 2020-04-29 09:07 Sławomir Nowak aktualizacja treści
247. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr ZP.271.05..2020.KS na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszów ulicznych z terenu Gminy Ozimek 2020-04-28 12:32 Katarzyna Szewczyk aktualizacja treści
248. Skład Rady Miejskiej 2020-04-28 07:21 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
249. Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 2020-04-27 16:00 Marcin Widera aktualizacja treści
250. Zapytanie ofertowe nr S.271.01.2020 na zdanie pn.: Dostawa fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem 2020-04-27 15:49 Marcin Widera aktualizacja treści

Strona: 5 z 499


powrót na górę strony

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-05-27 10:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 090 965