REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Nie spalajmy śmieci! 2021-01-21 17:16 Marcin Widera aktualizacja treści
2. Uwaga Właściciele nieruchomości niezamieszkałych! 2021-01-21 17:13 Marcin Widera aktualizacja treści
3. Informacja Burmistrza Ozimka 2021-01-21 17:12 Marcin Widera aktualizacja treści
4. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka 2021-01-21 17:11 Marcin Widera aktualizacja treści
5. Rusza dofinansowanie do proekologicznych systemów ogrzewania 2021-01-21 17:10 Marcin Widera aktualizacja treści
6. Rusza dofinansowanie do proekologicznych systemów ogrzewania 2021-01-21 17:09 Marcin Widera aktualizacja treści
7. Komunikat Burmistrza z 23.10.2020 r w sprawie zmian w funkcjonowaniu UGiM 2021-01-21 16:55 Marcin Widera aktualizacja treści
8. Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa - kształtu funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2021-01-21 15:42 Marcin Widera aktualizacja treści
9. RM. 152.1.2021 2021-01-21 15:24 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
10. RM.152.3.2021 2021-01-21 15:21 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
11. RM.152.2.2021 2021-01-21 15:19 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
12. RM.152.2.2021 2021-01-21 15:18 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
13. RM. 152.1.2021 2021-01-21 15:16 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
14. Akces najlepszy w Jurajskim Festiwalu 2021-01-21 13:52 Marcin Widera aktualizacja treści
15. Akces najlepszy w Jurajskim Festiwalu 2021-01-21 13:52 Marcin Widera aktualizacja treści
16. 2021 2021-01-21 13:30 Sławomir Nowak aktualizacja treści
17. 2021 2021-01-21 13:29 Sławomir Nowak usunięcie artykułu
18. 2021 2021-01-21 13:27 Sławomir Nowak aktualizacja treści
19. 2021 2021-01-21 13:23 Sławomir Nowak usunięcie artykułu
20. 2021 2021-01-21 13:23 Sławomir Nowak aktualizacja treści
21. WAŻNA INFORMACJA dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2021-01-21 08:47 Marcin Widera aktualizacja treści
22. 2021 rok 2021-01-20 11:22 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
23. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ozimek 2021-01-20 10:47 Dagmara Radziej aktualizacja treści
24. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2021-01-19 12:44 Sławomir Nowak aktualizacja treści
25. Zarządzenia Burmistrza z roku 2021 2021-01-19 07:22 Sławomir Nowak aktualizacja treści
26. 25 stycznia 2021r. 2021-01-18 12:32 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
27. Stanowisko ds. osobowych i bhp 2021-01-15 23:06 Marcin Widera aktualizacja treści
28. Stanowisko ds. informatyki 2021-01-15 23:06 Marcin Widera aktualizacja treści
29. Urząd Stanu Cywilnego 2021-01-15 23:05 Marcin Widera aktualizacja treści
30. Referat Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2021-01-15 23:05 Marcin Widera aktualizacja treści
31. Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2021-01-15 23:03 Marcin Widera aktualizacja treści
32. Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2021-01-15 23:02 Marcin Widera aktualizacja treści
33. Referat Finansowo-Budżetowy 2021-01-15 23:01 Marcin Widera aktualizacja treści
34. Referat Spraw Obywatelskich 2021-01-15 23:01 Marcin Widera aktualizacja treści
35. Referat Organizacyjny 2021-01-15 23:00 Marcin Widera aktualizacja treści
36. Referat Komunikacji Społecznej 2021-01-15 23:00 Marcin Widera aktualizacja treści
37. Biuro Rady Miejskiej 2021-01-15 22:59 Marcin Widera aktualizacja treści
38. Biuro Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-01-15 22:58 Marcin Widera aktualizacja treści
39. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2021-01-15 22:57 Marcin Widera aktualizacja treści
40. W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU MOŻESZ JUŻ POTWIERDZIĆ PROFIL ZAUFANY ePUAP 2021-01-15 22:17 Marcin Widera aktualizacja treści
41. W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU MOŻESZ JUŻ POTWIERDZIĆ PROFIL ZAUFANY ePUAP 2021-01-15 22:17 Marcin Widera aktualizacja treści
42. Szczepimy się 2021-01-15 14:03 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
43. XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, organizowanego przez KRUS! 2021-01-15 13:58 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
44. Terminy przekazywania PIT za 2020 r. 2021-01-15 13:54 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
45. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.12.2020.AK na zadanie pn.: Remont dróg gminnych: Cz.1 ul. Krótkiej w m. Schodnia Cz.2 ul. Opolskiej w m. Schodnia Cz.3 ul. Piaskowej w m. Krasiejów Cz.4 Bocznej ul. Ozimskiej w m. Dylaki Cz.5 - Bocznej ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina. 2021-01-15 12:21 Agata Kekin aktualizacja treści
46. Zarządzenia z roku 2021 2021-01-14 15:06 Sławomir Nowak aktualizacja treści
47. Zarządzenia z roku 2021 2021-01-14 15:02 Sławomir Nowak aktualizacja treści
48. Zarządzenia z roku 2021 2021-01-14 15:01 Sławomir Nowak aktualizacja treści
49. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.1.2021.KK z dnia 11.01.2021r. że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek. 2021-01-14 14:42 Dagmara Radziej aktualizacja treści
50. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.1.2021.KK z dnia 11.01.2021r. że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek. 2021-01-14 14:41 Dagmara Radziej aktualizacja treści

Strona: 1 z 539


powrót na górę strony

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-01-21 17:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 876 244