Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-25 06:30:27

Organizacje pozarządowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 11:59:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek” w 2013r.”

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Burmistrz Ozimka ogłasza ponowne konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek” w 2013r.”

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek” w 2013r. stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2013r.

Treść projektu Programu oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4B w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska – II piętro, pokój 218.

 Konsultacje odbywać się będą w dniach od 04 lutego 2013r. do 18 lutego 2013r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2013 roku na:

• adres poczty elektronicznej: ochronasrod@ugim.ozimek.pl

• adres pocztowy: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

• nr faxu: 77-462-28-11

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2013-02-04
Opublikował: Andrzej Wolny
Kierownik Referatu
tel. 77 462 28 65
e-mail: a.wolny@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2013-02-04 12:09:00
Wyświetl historię zmian