Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-04-16 21:45:02

Organizacje pozarządowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Widera
Insp. ds. promocji
tel. 77 462 28 34
e-mail: m.widera@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 11:59:00
Wyświetl historię zmian

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

W dniu 28 października 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku nr XIII/99/19 został przyjęty program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Treść programu w załączeniu.

Autor: Inspektor ds. promocji gminy i polityki informacyjnej
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-02-28 12:01:00
Wyświetl historię zmian