Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-06-04 03:36:04

Organizacje pozarządowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Widera
Insp. ds. promocji
tel. 77 462 28 34
e-mail: m.widera@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 11:59:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2020"

Ozimek, dnia 31.01.2020r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

 

 

Burmistrz Ozimka ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2018r., poz. 450), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok2020.

 

Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2020” stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2020.

 

Treść projektu Programu oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia oraz dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4B, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska – II piętro, pokój 218 (pn. 8.00 – 17.00; wt. – czw. 8.00 – 15.30; pt. 8.00-14.00).

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 04 lutego 2020r. do 19 lutego 2020r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2020 roku na:

• adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugim.ozimek.pl;

• adres pocztowy: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;

• nr faxu: 77-462-28-11.

 

 

 Pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Obwieszczono: 03.02.2020r.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska i
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2020-02-03 17:17:00
Wyświetl historię zmian