Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-30 11:33:56

Ogłoszenia o naborze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy. (dokument PDF)

Kwestionariusz osobowy osób ubiegających się o zatrudnienie. (dokument .doc)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 10:54:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

DYREKTORA GMINNEGO ZAKŁADU OŚWIATY

W OZIMKU

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

 

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

została wybrana

Pani Alicja JONCZYK – BOGUTA

zamieszkała w Antoniowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Alicja Jonczyk - Boguta spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła łącznie największą ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Jonczyk - Boguta wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Sławomir Nowak
Informatyk
tel. 77 462 28 31
e-mail: s.nowak@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2019-10-11 13:47:00
Wyświetl historię zmian