Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-28 19:57:31

Ogłoszenia o naborze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy. (dokument PDF)

Kwestionariusz osobowy osób ubiegających się o zatrudnienie. (dokument .doc)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 10:54:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków pomocowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW POMOCOWYCH

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. zamówień publicznych i środków pomocowych została wybrana Pani Agata KEKIN zam. w Kotorzu Małym.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Agata Kekin spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła wystarczającą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Kekin wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2020-09-17 09:39:00
Wyświetl historię zmian